Proiectare arhitectura Cluj

Proiectare Arhitectura!

.

Proiectare arhitectură

 

Balzac :“Arhitectura, expresia civilizaţiei unui popor”.

Arhitectul este „Seful echipei de constructori”.

Arhitectura este știința și arta de a proiecta și construi clădiri și ansambluri de clădiri potrivit anumitor proporții şi reguli, în funcție de caracterul și destinația construcțiilor.

Arhitectura urmăreste rezolvarea echilibrată, armonioasă a funcțiunilor, reprezintă o reflexie a aspiraţiilor beneficiarului.

Alegeti să proiectaţi impreună  cu noi şi rezultatul va fi intr-adevar un proiect numit “ACASA”.

Pe langă soluţiile arhitecturale alese vom acorda o atenţie deosebită raportului “Beneficiu-Cost”. Alături de beneficiar vom alege cele mai bune soluţii pentru proiect.

Arhitectura unui imobil creşte valoarea unei construcţii. Acordaţi multă atenţie soluţiei arhitecturale alese, nu grăbiţi atingerea soluţiei finale deoarece modificările efectuate in timpul execuţiei pot genera depăsirea bugetului.

 

Etape elaborare proiect:

a) Tema de Proiectare.

Tema de proiectare este stabilita de beneficiarul investitiei.

Tema de Proiectare reflectă viziunea despre proiect, dimensiunile acestuia, bugetul estimat, functiunile imobilului, sistemul constructiv, sistemul de incalzire,  materiale utilizate in realizarea proiectului.

b) Solutii Arhitecturale.

Propunerea a cel puţin doua soluţii de arhitectura care să corespundă cu tema de proiectare. Arhitectul impreună cu beneficiarul stabilesc soluţia finală.

c) Proiect tehnic şi detalii de execuţie arhitecturale

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, să fie evidenţiate date tehnice, economice şi tehnologice.

In baza proiectului tehnic se vor elabora detaliile de execuţie în conformitate cu

materialele şi tehnologia de execuţie propusă.

Proiectare arhitectura Cluj

Proiectul de arhitectura conţine: plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan amenajari exterioare, plan organizare de şantier, planurile curente ale imobilului, plan invelitoare, sectiuni transversale, sectiuni longitudinale, fatade, perspective, liste de cantitaţi, detalii necesare punerii in operă a proiectului, memorii de arhitectură.

Plan Urbanistic de Detaliu - PUD 

Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate. 

Planul Urbanistic de Detaliu este necesar in cazul in care solutia proiectata nu respecta intocmai conditiile din Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal sau cand sunt tratate constructii si activitati deosebite.

Planurile Urbanistice de Detaliu au rolul de a asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor parcele, in corelare cu functiunea predominanta impusa prin PUZ (Plan Urbanistic Zonal) sau PUG (plan Urbanistic General) si caracterul arhitectural urbanistic al zonei.

Planul Urbanistic de Detaliu este un studiu tenhic ce analizeaza modul in care o cladire va fi amplasata pe parcela.

Prin PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) sunt stabilite retragerile minime obligatorii ale unei cladiri, precum si coeficientul de ocupare al terenului CUT si procentul de ocupare al terenului POT, Regimul Maxim de Inaltime.

Prin PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) pot fi schimbate regimul juridic al terenului - PUD-uri de Concesionare - Sunt folosite pentru concesionarea unei suprafete de teren.

Domenii de aplicare al planului urbanistic de detaliu: planul urbanistic de detaliu cuprinde orice functiune a localitatii, pentru care se solicita realizarea unor constructii, amenajari, spatii verzi etc., in cadrul unei parcele.

Principalele domenii pentru care se elaboreaza PUD sunt: activitati productive, activitati prestatoare de servicii, locuinte de toate categoriile, institutii publice, activitati social culturale, de invatamant, noduri de circulatie, parcaje, constructii de gospodarire comunala, amenajari exterioare spatii verzi.

Reglemantari:

Planul urbanistic de detaliu trebuie sa abordeze si sa cuprinda reglementari cu privire la :

regimul juridic, economic, tehnic al terenului si constructiilor, compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor, relatii functionale si estetice cu vecinatatea, asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare, permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor.

Plan Urbanistic Zonal - Proiectare arhitectura Cluj

Planul de Urbanism Zonal - PUZ -  este un proiect in cadrul urbanismului si amenajarii teritoriului ce porneste de la regulamentul local de urbanism al PUG -ului si reglementeaza zonele acestuia. Se pot introduce astfel suprafete din extravilan in intravilan.

Orice Plan Urbanistic Zonal (Planul de Urbanism Zonal ) - PUZ- are un caracter aparte intrucat are ca finalitate un Regulament de Urbanism. Are deci caracter de lege.

Proiectul Urbanistic Zonal  are o Importanta deosebita deoarece poate modifica parti din regulamentul local de urbanism.  Acest fenomen se intampla atunci cand se doreste construirea unei cladiri  ce depaseste suprafata, inaltimea sau se schimba regimul de proprietate sau functiunea zonei.

Foarte important este faptul ca acest Plan Urbanistic Zonal  ( PUZ ) poate tine loc de regulament local de urbanism  in zonele in care nu exista PUG aprobat (zone de extravilan), autorizatiile de construire se eliberaza in baza acestui Plan de Urbanism Zonal.

Proiectul Urbanistic Zonal detaliaza prevederile Proiectului Urbanistic General. Regulamentul Local de Urbanism imparte zonele orasului in UTR-uri (untati teritoriale de referinta), pe care Planul de Urbanism Zonal le detaliaza aratand astfel functiunile, lotizarile sau prezinta rezolvarea problemelor in detaliu.


Cautari pe site: proiectare arhitectura Cluj, arhitectura cluj, proiecte arhitectura
Proiecte Case Proiecte Case Moderne Proiecte Case Mici Proiecte Constructii Lemn Proiecte Pensiuni Proiecte Hoteluri
Proiecte Blocuri Proiecte Hale Proiecte Amenajari Interioare Proiecte Amenajari Exterioare Proiecte Amenajari Spatii comerciale

www.proiectarecluj.com