Studii geotehnice Cluj

Studii geotehnice

.

Studii geotehnice

Studiul geotehnic este o documentaţie tehnică necesară la construirea, extinderea sau consolidarea unui obiectiv. Furnizeaza informaţiile necesare proiectării acestuia.

Se  executa  unul sau mai multe foraje geotehnice, pentru prelevarea de probe tulburate și netulburate  se analizeaza  probelor ȋntr-un laborator atestat  și se intocmeste documentaţia  tehnica - studiu geotehnic.

Studiul geotehnic  este o parte componentă a documentaţiei tehnice necesare autorizării executării lucrărilor de construcţie, conform  cu  Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  cu modificarile și completările ulterioare.

Documentaţiile geotehnice se întocmesc pentru construcţii civile (case, blocuri, cladiri de birouri, şcoli), industriale (hale, fabrici, depozite, silozuri), agricole, centrale eoliene, panouri solare, hidrocentrale, miniere, de telecomunicaţii, edilitare (reţele de apă, gaze, canalizare), sisteme rutiere, aeroportuale, poduri, tunele,  pentru construcţii de porturi, şantiere navale şi platform marin,  pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru ȋmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii.    

Documentatiile geotehnice sunt efectuate şi pentru  lucrari de imbunătăţire a stabilităţii terenului prin piloţi, ancore sau ziduri de sprijin, pentru depozite de gunoi sau steril sau pentru cariere.

 

Elemente caracteristice in vederea intocmirii studiilor geotehnice:

 

Etapele realizării unui studiu geo

 

Proiecte Case Proiecte Case Moderne Proiecte Case Mici Proiecte Constructii Lemn Proiecte Pensiuni Proiecte Hoteluri
Proiecte Blocuri Proiecte Hale Proiecte Amenajari Interioare Proiecte Amenajari Exterioare Proiecte Amenajari Spatii comerciale

www.proiectarecluj.com